21.maijā Pilskalnes pagasta iedzīvotāji un viesi pulcējās pie atpūtas mājas ”Dubezers” uz Melnā kalna svētkiem. Šie svētki ir jau kļuvuši par pagasta tradīciju. Koncertā piedalījās tuvāko kaimiņu pagastu un novadu kolektīvi.

Pilskalnē ir desmit pilskalni, tāpēc pagastu var dēvēt par pilskalniem visbagātāko pagastu Augšzemē un vienu no pilskalniem bagātākajiem pagastiem Latvijā.

Viens no sēļu zemju centriem bija pilskalns Melnais kalns, kura pakājē  bijusi  senpilsēta ar savu savdabīgu dabisko  nocietinājumu, kas ir veidojies daudzu gadsimtu gaitā. Pilskalnes pagastā esošais sēļu pilskalns Melnais kalns ieņem nozīmīgu vietu Sēlijas vēsturisko zemju vēsturē. Tas ir valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis, kas reģistrēts Valsts pieminekļu aizsardzības sarakstā  (Nr. 695) Savu nosaukumu ieguvis no bagātīgā kultūrslāņa, kura pamats raksturojams ar melnzemes  kārtu sabiezējumu. Pilskalns – Melnais kalns tā pat kā citi Pilskalnes pagasta pilskalni – pētīts maz. Nākotnē būtu jāpievērš lielāks arheoloģiskais pētniecības darbs, kurš dotu iespēju atklāt aizvien vairāk par šo unikālo vietu Sēlijā.

Pasākumā piedalījās Ilūkstes Raiņa vidusskolas deju kolektīva “Ance” 1.-2. klašu un 3.-4.klašu dejotāji. dziedātājas Amanda Lapa un Jana Dudare ar saviem draugiem, Višķu pagasta vokālais ansamblis “Anima Corde”, Aknīstes pilsētas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ieleja”.