Dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa”  (59,3 ha) atrodas krāšņā ielejā, ko izgrauzuši ledāju kušanas ūdeņi. Šī teritorija kā dabas liegums ir  kopš 2003. gada, kad tika  iekļauts Eiropas nozīmes aizsargājamo teritoriju “NATURA 2000” sarakstā. Dabas liegumā konstatēti 11 Eiropas nozīmes aizsargājamie biotopi, 21 reta vai aizsargājama augu suga, 7 retas vai aizsargājamas ķērpju sugas, ezeros un ezeru krastos ir pilns ar augu daudzveidību.  Liegumā izveidotas vairākas aizraujošas pastaigu un mācību izziņu takas.


Sprīdīša taka. (1,6 km). Sākas pie mazas ūdenskrātuves.  Te izvietotas  A. Brigaderes pasakas “Sprīdītis” varoņu 32 koka skulptūras. Melnais kalns atrodas Valsts aizsardzībā, un tas ir arheoloģisks piemineklis. Vēsturiski šajā stāvajā kalnā bija sēļu koka pils, kas periodiski ir pastāvējusi ilgāku laiku. Atrastas māla trauku atliekas – gan švīkātā, gan apmestā māla raksti, kā arī citas liecības. Šajā teritorijā arheoloģiskie atradumi liecina par Baltu cilšu klātbūtni. Atstātais kultūras slānis un kokogļu īpatsvars Dubupītes krastā esošā pakalna augsnē, iespējams, bijis par iemeslu tā nosaukumam – Melnais kalns.

Dendroloģiskais un ģeogrāfiskais maršruts. (3,8 km). Taka veido noslēgtu apli. Te var iepazīties ar 28 dendroloģiska, 10 ģeoloģiska un kultūrvēsturiska rakstura objektiem. Apskatei nepieciešamais laiks ir 2-3 stundas. Apmeklētāju skatam paveras vareni dižkoki, zaru tiltu izveidojuši ozoli, dažādu koku sugu saaugumi.

Taka “Vēstures liecinieki”. (0,6 km kā dendroloģiskā maršruta turpinājums, kas stiepjas gar neskartu mūžamežu posmu) Taka vēsta par 1. Pasaules kara atstāto mantojumu, Vācijas  armijas aizsargbūvēm.

Purva taka.  (aptuveni 6 km, kur ir 600 m gara koka laipa pāri nelielam dzērveņu purviņam). Aizraujoša iespēja iepazīties ar purva augu valsti un kukaiņēdāju augu – raseni.Izcenojumi takās (1 personai)*:

 * „Sprīdīša” taka -  1,6 km (bērniem un pensionāriem  -  EUR 1,00; pieaugušajiem  -   EUR 1,50);

 * „Dendroloģiskā” taka - 3,8 km (bērniem un pensionāriem  -  EUR 1,50; pieaugušajiem  -  EUR 2,50);

  * Taka „Vēstures liecinieki - 5 km (bērniem un pensionāriem  - EUR 1,50; pieaugušajiem  -   EUR 2,50);

 *  Purva taka  - 6 km (bērniem un pensionāriem  - EUR 1,50; pieaugušajiem  -  EUR 2,50);

_____________________________________________

Gida pakalpojumi (1 stunda) - EUR 10,00 (ekskursantu grupai).

Gida pakalpojumi (1 stunda) - tematiskā ekskursija - EUR 20,00 (ekskursantu grupai).


Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma informācijas namiņš

Pilskalne, Pilskalnes pagasts, LV -5447

Atvērts aktīvajā tūrisma sezonā no Aprīļa – Novembrim

Tālr.: 65462296,  29264801

E-pasts: ilze.pilipavica@pilskalne.lv; parvalde@pilskalne.lv