Pilskalnes muižas kungu māja atradās Pilskalnē, pie Ilūkstes-Subates ceļa, apmēram 2 km no Ilūkstes pilsētas. 

Līdz 1920.gada agrārai reformai muiža piederēja Plāteru-Zībergu dzimtai. Pilī bija bagāta bibliotēka, kurā atradās ap 10 000 vienību. Pils iekšpusi rotāja liela portretu kolekcija. Svarīga Plāteru-Zībergu dzimtas relikvija bija svētglezna “Madonna”, kas atradās pils kapelā. Pils ēkas un daļa saimniecības ēku tika iznīcinātas 1. Pasaules kara laikā, krievu armijas lielkalibra artilērijas apšaudes gaitā. Pārpalikušās drupas laika gaitā tika nojauktas.

Mūsdienās saglabājies vienīgi muižas parks ar ieejas vārtu, mūra žoga un muižas ēku pamatu fragmentiem.

Šlosbergas (Pilskalnes) muižas vārti (1918.g.) ir vienīgie vēstures liecinieki, kas palikuši no Plāteru-Zībergu muižas.

Pilskalnes parkā atrodas arī piemineklis grāfienes sunim Folija (1892.- 1898.g.).


Ludvigovas kapu kapliča (1824.g.) ir senākā kapliča novada teritorijā.