Novada viesiem iepazīt, sajust un atklāt  Ilūkstes novadu palīdzēs:

Pilskalnes pagasta pārvalde (Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” tūrisma informācijas namiņš), 

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV -5447 

(darba laiks: piektdiena - svētdiena no 10:00 - 18:00.

Atvērts aktīvajā tūrisma sezonā no 20.aprīļa – 1. novembrim)

Tālr.: 65462296, 26428922

E-pasts: parvalde@pilskalne.lv

Subates Kultūras un tūrisma centrs , Tirgus laukums 19, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

(darba laiks: pirmdiena - piektdiena no 9:00 - 17:00)

tālr.: 27150854

E-pasts: butne21@inbox.lv

Subates pilsētas pārvalde, Tirgus laukums 18, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471

Kontakttālruņi: 65462275, 26591575

E-pasts: parvalde@subate.lv

Bebrenes pagasta pārvalde, Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5439

Kontakttālruņi: 65407909, 20219770

E-pasts: parvalde@bebrene.lv

Dvietes pagasta pārvalde, Dviete, Dvietes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5441

Kontakttālruņi: 65475434, 28377279

E-pasts: parvalde@dviete.lv

Eglaines pagasta pārvalde, Stendera iela 7, Eglaine, Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, LV-5444

Kontakttālruņi: 65437343, 26164916

E-pasts: parvalde@eglaine.lv


 .