PAR MUMS

     Ilūkstes novads atrodas Latvijas dienvidaustrumu daļā, vēsturiskajā Sēlijas novadā, Daugavas kreisajā krastā. Ilūkstes novads tika izveidots 2003. gadā. Novadā ietilpst 2 pilsētas un 6 pagasti -   Ilūkstes un  Subates pilsētas,  Bebrenes, PilskalnesDvietes, Eglaines, Šēderes, Prodes pagasti. Kopš 2003. gada novada administratīvais centrs ir Ilūkstes pilsēta.


Aicinām doties ceļojumā pa mūsu novada pilsētām, ciematiem un laukiem, smelties iedvesmu gaišajos apkārtnes ļaudīs un mīļajos pasākumos.

 Ilūkstes novads - tā ir vieta, kur muižu īpašā garša, sevī nesot senatnes takas, kopā vieno Vecā Stendera bērnības sapņu zemi un Sprīdīša valstību Pilskalnes Siguldiņā. Te  vīnogu tēva Paula Sukatnieka darba lauks mijas ar koka amatniecības mākslu. Ilūkstes dievnami, kas iezvana dienasvidu, Subates teiku apvītie dziļie ezeri un putnu pulcēšanās centrs palu plašumos Sēlijas piektajā gadalaikā - atbūdā - aicina sajust Augšzemes mieru un spēku vienkopus. Nosvērtība un zemeskopēju īpatsvars te neļauj iedzīvoties lielpilsētu steigai…          

Te sākas un turpinās mūsdienu Sēlija…

 .