Lašu skola (tagadējais Šēderes kultūras nams) ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis.

Raudas pamatskola (1936.g.)

 .