Dabas liegums “Pilskalnes Siguldiņa” aizņem 59,3 ha lielu zemes platību un atrodas krāšņā ielejā, ko izgrauzuši ledāju kušanas ūdeņi. Ielejas krasti bagātīgi noauguši ar platlapju kokiem.  Liegumā izveidotas vairākas aizraujošas pastaigu un mācību izziņu takas. Pirms dodies, piezvani: 26433584.

Dendroloģiskais un ģeogrāfiskais maršruts. Garums 3,8 km. Taka veido noslēgtu apli. Te var iepazīties ar 28 dendroloģiska, 10 ģeoloģiska un kultūrvēsturiska rakstura objektiem. Apskatei nepieciešamais laiks ir 2-3 stundas. Apmeklētāju skatam paveras vareni dižkoki, zaru tiltu izveidojuši ozoli, dažādu koku sugu saaugumi.

*Sprīdīša taka bērniem. Garums 1,6 km. Sākas pie mazas ūdenskrātuves.  Te izvietotas  A. Brigaderes pasakas “Sprīdītis” varoņu 32 koka skulptūras.
Melnais kalns atrodas Valsts aizsardzībā, un tas ir arheoloģisks piemineklis. Vēsturiski šajā stāvajā kalnā bija sēļu koka pils, kas periodiski ir pastāvējusi ilgāku laiku. Atrastas māla trauku atliekas – gan švīkātā, gan apmestā māla raksti, kā arī citas liecības. Šajā teritorijā arheoloģiskie atradumi liecina par Baltu cilšu klātbūtni. Atstātais kultūras slānis un kokogļu īpatsvars Dubupes krastā esošā pakalna augsnē, iespējams, bijis par iemeslu tā nosaukumam – Melnais kalns.

*Taka “Vēstures liecinieki”. Garums 0,6 km. Tas ir dendroloģiskā maršruta turpinājums, kas stiepjas gar neskartu mūžamežu posmu. Taka vēsta par 1. Pasaules kara atstāto mantojumu, Vācijas  armijas aizsargbūvēm - blindāžām.

*Purva taka.  Garums ir ap 6 km, kur ir 600 m gara koka laipa pāri nelielam dzērveņu purviņam. Aizraujoša iespēja iepazīties ar purva augu valsti un kukaiņēdāju augu – raseni.

Izcenojumi takās (1 personai):

 „Sprīdīša” taka -  1,6 km (bērniem un pensionāriem  -  EUR 1,00; pieaugušajiem  -   EUR 1,50);

 „Dendroloģiskā” taka - 3,8 km (bērniem un pensionāriem  -  EUR 1,50; pieaugušajiem  -  EUR 2,50);

  Taka „Vēstures liecinieki - 5 km (bērniem un pensionāriem  - EUR 1,50; pieaugušajiem  -   EUR 2,50);

 Purva taka  - 6 km (bērniem un pensionāriem  - EUR 1,50; pieaugušajiem  -  EUR 2,50);

Gida pakalpojumi (1 stunda) - EUR 10,00 (ekskursantu grupai).

Gida pakalpojumi (1 stunda) - tematiskā ekskursija - EUR 20,00 (ekskursantu grupai).

 .