Šlosbergas (Pilskalnes) muižas vārti(1918.) ir vienīgie vēstures liecinieki, kas palikuši no Plāteru-Zībergu muižas. Pilskalnes parkā atrodas arī piemineklis grāfienes sunim (1892.- 1898.g.).

Ludvigovas kapu kapliča (1824) ir senākā kapliča Ilūkstes novadā.

 .