Lašu evaņģēliski luteriskā baznīcā (1805.g.) draudze pateicībā glabā kultūras mantojumu – ērģeles (vienas no labākajām restaurētajām reģionā), altārgleznas, altāri, kanceli, kas ir ievērojama  laika liecība un kultūras piemineklis Sēlijas reģionā. 

 .