Dabas parka „Dvietes paliene" teritorija iekļauta Eiropas Savienības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā "Natura 2000". Tā ir viena no lielākajiem un labāk saglabātajiem dabisko upju palieņu paraugiem Latvijā un Eiropā. Teritorijā ietilpst visplašākā paliene Daugavas tecējumā. Sevišķi augstos palos Daugavas ūdeņi appludina Dvietes senleju vairāk nekā 20 km garumā. Dvietes senleja ir viena no senākajām apdzīvotajām vietām Latvijas teritorijā. Kopš 2006. gada te mitinās dzīvei savvaļā piemēroti zirgi un liellopi. Dabas parkā „Dvietes paliene" izveidots informācijas centrs „Gulbji". Te apskatāma Bebrenes simbola un Dvietes palienes iemītnieka bebra ekspozīcija un Sēļu klēts „meitas istabiņa”. Pirms dodies, piezvani: 25155458, 20219770 vai raksti: parvalde@bebrene.lv vai benita.strausa@bebrene.lv.

Apmeklētājs var izstaigāt „Akmeņupes taku” 1 km garumā, iepazīt Akmeņupes ielejai raksturīgās ainavas, ģeoloģiskos veidojumus, meža, pļavas vai mitru vietu augus, putnus un dzīvniekus. 

 .