Bebrenes muižas ansamblis ir viens no nedaudzajiem Sēlijā, kurā pilnībā saglabājušies visi 19. gs. Bebrenes muižas apbūves elementi – kungu māja, palīgēkas, parks ar vārtiem un žogu. Apmeklētāji tiek aicināti iepazīt gan laukakmeņu dzirnavas, gan muižas kompleksu ar parku, gan Bebrenes Romas katoļu baznīcu, uz kuras fasādes skatāmi unikāli gleznojumi. Tās iekšpusē joprojām saglabājušies grāfu un vienkāršo baznīcēnu soli, savukārt dievkalpojumos skan senās ērģeles. Pirms dodies, ir vērts piezvanīt: 25155458, 20219770 vai raksti parvalde@bebrene.lv vai benita.strausa@bebrene.lv.

 .