Tūrisma informācija

Tūrisma darba organizācijai Ilūkstes novadā izveidota Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra
e-pasts:   tic@ilukste.lv
Adrese:  Brīvības iela 12, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV - 5447
Tālrunis: 65462135


 Dabas liegumā "Pilskalnes Siguldiņa" pārgājieni ģimenēm, skolēnu kolektīviem un ikvienam, kurš ir gatavs doties dabā un 
sarīkot svinības atpūtas mājā "DUBEZERS",  tālrunis: 26433584  

Tūristu informēšanai par Dvietes palienes dabas parku, tā dabas un kultūrvēstures iepazīšanai izveidots un atrodas tieši parka teritorijā:

  • Dvietes senlejas informācijas centrs „Gulbji”

e-pasts: parvalde@bebrene.lv

Adrese: Putnu salas mājas ‘’Gulbji’’, Bebrenes pagasts, Ilūkstes novads, LV – 5439

Tālruņi: 65407909, 26109353, 20219770

Der zināt! Pieejams informācijas terminālis ar bezmaksas Wi-Fi pieslēgumu

IZCENOJUMI Bebrenes pagasta tūrisma maksas pakalpojumiem


Tūrisma informāciju var iegūt arī šeit:

  • Bebrenē: Bebrenes tūrisma informācijas punkts, Bebrenes pagasta pārvaldē, tālruņi: 65407909; 20219770; 26109353
  • Dvietē:

- Dvietes pagasta novadpētniecības materiālu krātuve, „Pīlādži”, Dviete, tālrunis: 22110748

- Selekcionāra Paula Sukatnieka mājas „Apsītes”, Dvietes pagasts, tālrunis: 26369215

  • Eglainē: Vecā Stendera muzejs, „Baloni”, Eglaines pagasts, tālrunis: _____________
  • Pilskalnē:  Dabas liegums "Pilskalnes Siguldiņa"  tālrunis: 26433584, e- pasts visitpilskalne@gmail.com
  • Subatē: Tirgus laukums 19, Subates Kultūras un tūrisma centrs , tālrunis  27150854,  e-pasts: gunta.okmane@gmail.com


Tūrisms citur Sēlijā...

 Aknīstes novadā

www.akniste.lv

 Jaunjelgavas novadā

www.jaunjelgava.lv

 Jēkabpils novadā

www.jekabpils.lv

 Neretas novadā

www.neretasnovads.lv

 Salas novadā

www.salasnovads.lv

 Viesītes novadā

www.viesite.lv


! Mājaslapā iekļauto fotogrāfiju avots ir Ilūkstes novada pašvaldības arhīvs un Sarmītes Bogdanovičas personīgais arhīvs


                                                                                                                                                                                                     Atpakaļ uz sākumu...

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .