Vēsturiskās vietas

Vēsturiskās ēkas

 • Ilūkstes 1. vidusskolas ēka (1927.g.);
 • Ilūkstes slimnīcas ēka ( bijušais Ilūkstes apriņķa valdes nams, (1937.g.);
 • Ilūkstes pasts (1936.g.);
 • Bebrenes muižas komplekss (19. g.s.);
 • Bebrenes profesionālā vidusskola (1936.g.);
 • Pilskalnes muižas vārti (1918.g.);
 • Lašu pamatskolas ēka ( tagad tautas nams , (1919.g.);
 • Hohenbergu muižas ēka ( tagad privātīpašums, (1836.g.)
 • Raudas pamatskola (1936.g.)
 • Baltmuižas pils – Subates lauku teritorija  1801.g.
 • Prodes muižas klēts (19.g.s.)
 • Magazīnas klēts Dvietes pag. (19.g.s.)
 • Dvietes muižas komplekss (19.g.s. vidus)


Vēstures pieminekļi

 • I Pasaules kara vācu karavīru kapsētas (1915.-1917.g.) – visā teritorijā 7;
 • Piemineklis Augškurzemes partizāniem (1918.-1920.) Bebrenes muižas parka teritorijā;
 • Pieminekļi II pasaules kara Latvijas partizāniem (1941.- 1945.) Pilskalnes pagastā pretī Timšānu mājām  un Ludvigovas kapos
 • Raiņa piemineklis Ilūkstē (tēlnieks I.Folkmanis, atklāts 1990.g.);
 • Piemineklis grāfienes sunim Pilskalnes parkā (1892.- 1898.);
 • Piemiņas akmens Prodes pagasta padomju varas represiju upuriem – Subates lauku teritorija Guļbines ceļa malā;
 • Piemiņas akmens selekcionāram Sukatniekam Dvietē;
 • Skulptūru kopa “Arājs” Dvietes parka malā 1988.g.;
 • Piemiņas plāksne Eglaines dzelzceļa stacijā 1941.gadā un 1949.gadā izsūtītajiem;
 • Latvijas un Lietuvas nacionālo partizānu Piemiņas zīme „Baltais krusts”. Atklāts 2006.g.  Subatē;
 • Piemiņas akmens “Šeit ir Latvija” Subatē;
 • Piemiņas vieta ar ozolu jaunaudzi (no Bastejkalna ozolzīlēm 1997.g.) Subatē


                                                                                                                                                                                                    Atpakaļ uz sākumu...

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .